Normes

El descanso del escribano

Normes relatives al servei de sala d’ estudi i de consulta:

  1. La biblioteca és un espai de trobada on ha de regnar la convivència i el respecte. Per tant, s’han d’evitar sorolls, comportaments o activitats que puguin alterar l’activitat de cerca d’ informació, de lectura individual o treball personal.

  2. La biblioteca, com a sala d’ estudi i de treball,  té capacitat per a 36 persones i és essencial respectar-ne la disposició de les taules i les cadires.

  3. Com a tot el centre, els telèfons mòbils restaran desats i silenciats.

  4.  No es  permet fumar, menjar ni beure.

  5. Es poden consultar lliurement tots els documents i després deixar-los al lloc corresponent (la prestatgeria destinada a aquest fi).

  6. L’ ús dels ordinadors de la biblioteca i/o personals està permès només per realitzar activitats curriculars (deures, treballs…) L’ordinador de catalogació (ubicat dintre del mostrador) només el faran servir les persones encarregades de la biblioteca.

Normativa de préstec:

  1. Tots els alumnes i els professors tenen dret al servei de préstec. Cada persona es pot emportar fins a dos documents (en qualsevol format) per un període de 15 dies. Abans de finalitzar el préstec es pot demanar renovació de quinze dies més, sempre i quan cap altre usuari no l’hagi reservat.

  2. Els documents prestats s’han de tornar a la biblioteca en horari de préstec. Si un alumne/a infringeix aquesta normativa reiteradament, pot ser sancionat amb una falta de disciplina greu.
  3. Si una persona perd o fa malbé un document ho ha de notificar immediatament a la biblioteca i n’ha d’abonar l’import.
  4. Cal tenir cura dels documents deixats en préstec i, per tant, és indispensable no doblegar les cobertes ni les pàgines dels llibres, no retallar ni subratllar els documents.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *